POIS RP GDDKiA FS
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Projekt i budowa Obwodnicy Sztabina

w ciągu drogi krajowej nr 8

/ DATA PODPISANIA UMOWY
Z WYKONAWCĄ

28.05.2021 r.

/ DATA PODPISANIA UMOWY
Z NADZOREM INWESTORSKIM

06.07.2021 r.

/ PLANOWANA DATA
ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI

01.05.2025 r.

/ Wartość kontraktu

134 825 330,70 PLN Brutto

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8

Opis Kontraktu


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku od km ok. 25+800 do km ok. 30+030 (kilometraż roboczy zgodny z Koncepcją Programową). Powyższy odcinek stanowiący fragment drogi krajowej nr 8 zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: sokólskim i augustowskim, na terenie gmin: Suchowola i Sztabin.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 8, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad [3.1.2].

Nr umowy: 2410.16.2020/2021 z dnia 28.05.2021r.

Czas ukończenia robót: 41 miesięcy

- do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

- do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Kwota Kontraktowa netto: 109 614 090,00 PLN

Kwota Kontraktowa brutto: 134 825 330,70 PLN

Kamień Milowy nr 1 – zaprojektowanie i złożenie do Zamawiającego w terminie 4 miesięcy od Daty Rozpoczęcia wstępnej Koncepcji budowy Obwodnicy Sztabina o parametrach drogi ekspresowej zawierającej sposób etapowania inwestycji, przy minimalizacji robót straconych celem dalszego zaprojektowania w etapie budowy przekroju 1x2.

Kamień Milowy nr 2 - złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 15 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID.

Kamień Milowy nr 3 – wykonane w terminie 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Kamień Milowy nr 4 – wykonanie w terminie 33 miesięcy od Daty Rozpoczęcia 100% wszystkich fundamentów obiektów mostowych (w ciągu drogi krajowej nr 8 i dróg poprzecznych do drogi krajowej nr 8 oraz górnego przejścia dla zwierząt).

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok
www.gov.pl/web/gddkia

/ KONSULTANT

Konsorcjum Firm:
Lider:
SWECO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań
www.sweco.pl
Partner:
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański
ul. Szosa Ełcka 13/4
15-690 Białystok
www.zbiks.pl

/ WYKONAWCA

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl