POIS RP GDDKiA FS

Dnia 11.09.2023 r. Wojewoda Podlaski wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej polegającej na budowie Obwodnicy Sztabina

Dnia 11.09.2023 r. Wojewoda Podlaski wydał decyzję nr  10/2023 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej polegającej na budowie Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej Nr 8 w ramach inwestycji pn.: "Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej Nr 8"