POIS RP GDDKiA FS

Dnia 03.09.2021 r. odbyło się Szkolenie nr 1

Dnia 03.09.2021 r. odbyło się Szkolenie nr 1 ze znajomości warunków umowy na nadzór, znajomości warunków kontraktu na roboty budowlane, znajomości Programu Funkcjonalno – Użytkowego, znajomości Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych