POIS RP GDDKiA FS

Dnia 27.09.2021 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Koncepcję Wstępną Obwodnicy Sztabina

Dnia 27.09.2021 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Koncepcję Wstępną Obwodnicy Sztabina o parametrach drogi ekspresowej, zawierającej sposób etapowania inwestycji przy minimalizacji robót traconych, w celu kontynuacji prac projektowych dla etapu budowy drogi o przekroju 1x2