POIS RP GDDKiA FS

Dnia 12.07.2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dnia 12.07.2022 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Na posiedzeniu Wykonawca zaprezentował rozwiązania projektowe.