POIS RP GDDKiA FS

Przekazanie placu budowy

Dnia 15.09.2023 r. Inwestor przekazał teren i plac budowy Wykonawcy robót budowlanych