POIS RP GDDKiA FS

Obiekty

Obiekt ED-1 w km 26+085,05 – 26+750,55 drogi DK 8

Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi krajowej nr 8 ponad przeszkodami, które stanowią: rzeka Biebrza, droga gminna nr 167633B oraz szlak migracyjny zwierząt dużych.  Obiekt zaprojektowano w formie ustroju ciągłego, dwunastoprzęsłowego. Konstrukcję estakady stanowi dźwigar skrzynkowy, sprężony.

Charakterystyczne parametry techniczne ED-1:

Długość całkowita konstrukcji: .................................................................................. 665,50 m

Rozpiętości w osi drogi......................................................... 46,20 m + 10×57,00 m + 43,20 m

Szerokość całkowita: ................................................................................................. 14,50 m

Wysokość konstrukcyjna: ........................................................................................... 3,885 m

Skrajnia pod obiektem:

          - drogowa: ................................................................................................. min. 4,70 m

          - szerokość przejścia: ..................................................................................... 632,90 m

          - wysokość przejścia: ............................................................................. 3,15 – 5,274 m

Kąt skrzyżowania z rzeką:............................................................................................. 56,15°

Kąt skrzyżowania z drogą gminną:............................................................................... 106,91°

Projektowana klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2:2003................................................. klasa I

Klasa MLC dla pojazdów kołowych:  ........................................................................... 100/150

Klasa MLC dla pojazdów gąsienicowych: ...................................................................... 80/120

 

Obiekt WD-2 w km 27+401,49 DK8

Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi powiatowej nr 1228B klasy Z nad przeszkodą, którą stanowi droga krajowa nr 8. Obiekt zaprojektowano w formie ustroju płytowo – belkowego, jednoprzęsłowego. Konstrukcję pomostu stanowią prefabrykowane belki strunobetonowe typu T oraz płyta żelbetowa.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Długość całkowita konstrukcji: .................................................................................. 22,852 m

Rozpiętości w osi konstrukcji...................................................................................... 22,40 m

Szerokość całkowita: ................................................................................................. 12,10 m

Wysokość konstrukcyjna: ............................................................................................ 1,39 m

Skrajnia pod obiektem:

          - drogowa: ................................................................................................. min. 5,00 m

Kąt skrzyżowania z przeszkodą:......................................................................................... 70°

Projektowana klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2:2003................................................ klasa II

Klasa MLC dla pojazdów kołowych:  ............................................................................. 80/120

Klasa MLC dla pojazdów gąsienicowych: ...................................................................... 60/100

 

Obiekt PP-3 w km 28+130,42 DK8

Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego pod przeszkodą, którą stanowi droga krajowa nr 8. Obiekt zaprojektowano w formie ustroju ramowego, jednoprzęsłowego. Konstrukcja została zaprojektowana jako monolityczna, żelbetowa.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Długość całkowita konstrukcji: ..................................................................................... 5,30 m

Rozpiętości w osi konstrukcji........................................................................................ 4,90 m

Szerokość całkowita: ................................................................................................. 16,20 m

Wysokość konstrukcyjna: ............................................................................................ 0,78 m

Skrajnia pod obiektem:

          - ciąg pieszo-rowerowy: .............................................................................. min. 2,50 m

Kąt skrzyżowania z przeszkodą:......................................................................................... 90°

Projektowana klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2:2003................................................. klasa I

Klasa MLC dla pojazdów kołowych:  ............................................................................. 80/120

Klasa MLC dla pojazdów gąsienicowych: ...................................................................... 60/100

 

Obiekt PZGd-4 w km 29+755,00 drogi DK 8

Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia korytarza migracyjnego zwierząt dużych ponad przeszkodą, którą stanowi droga krajowa nr 8 oraz droga gminna DG (DW) DD-22-1a. Obiekt zaprojektowano w formie ustroju płytowo-belkowego, dwuprzęsłowego. Konstrukcja pomostu została zaprojektowana jako monolityczna, żelbetowa.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Długość całkowita konstrukcji: .................................................................................... 46,30 m

Rozpiętości w osi konstrukcji: ..................................................................... 20,10 m + 23,80 m

Szerokość całkowita: ................................................................................................. 45,80 m

Wysokość konstrukcyjna: ............................................................................................ 2,47 m

Skrajnia pod obiektem:

          - drogowa DK8: .......................................................................................... min. 5,00 m

          - drogowa DG (DW) DD-22-1a: ................................................................... min. 4,80 m

Kąt skrzyżowania z przeszkodą:......................................................................................... 90°

Projektowana klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2:2003.......................................... nie dotyczy

Klasa MLC dla pojazdów kołowych:  ...................................................................... nie dotyczy

Klasa MLC dla pojazdów gąsienicowych: ............................................................... nie dotyczy