POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót

Zaawansowanie czasowe na wykonanie Koncepcji wstępnej

100%

Postęp prac nad Wstępną Koncepcją Obwodnicy Sztabina

100%

Zaawansowanie czasowe prac projektowych - Projekt Budowlany

100%

Postęp prac nad Projektem budowlanym

100%

Zaawansowanie prac projektowych - Projekt Techniczny

100%

Zaawansowanie prac projektowych - Projekt Wykonawczy

100%

Zaawansowanie finansowe prac projektowych

91.30%

Zaawansowanie czasowe robót budowlanych

43.29%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych - roboty drogowe

30.96%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych - roboty mostowe

18.66%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych - roboty branżowe

35.25%

Zaawansowanie finansowe robót budowlanych

19.52%

Ogólne zaawansowanie czasowe

76.64%