Program Budowy 100 Obwodnic

Kontakt

Zamawiający

Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
gov.pl/web/gddkia-bialystok

 

Kierownik Projektu: Jacek Gajek
tel. 85 664 58 50
e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

 

Konsultant (konsorcjum)

Lider SWECO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
www.sweco.pl

Partner   Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański

ul. Szosa Ełcka 13/4, 15-690 Białystok
zbiks.pl

   

Biuro Inżyniera Kontraktu:
ul. Szosa Ełcka 13, 15-690 Białystok

 

Wykonawca

Budimex S.A.
budimex.pl
 

Kierownik Budowy:
tel.
e-mail:

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu