Program Budowy 100 Obwodnic

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

Konsorcjum Firm:
Lider:
SWECO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań
www.sweco.pl
Partner:
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański
ul. Szosa Ełcka 13/4
15-690 Białystok
www.zbiks.pl

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl