Program Budowy 100 Obwodnic

Podwykonawcy

L.p. Nazwa Kontrahenta Rodzaj umowy
(Roboty/Dostawa/Usługa)
Przedmiot umowy
1. TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. Usługodawca Kompleksowe wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, to jest: projekt budowlany, specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze oraz dokumentacje powykonawczą i wszystkie dokumenty projektowe
2. Biuro Projektów Plan Piotr Buczek Usługodawca Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z przygotowaniem wyników oraz Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko z analizą akustyczną obszaru inwestycji w ramach opracowań projektowych dla budowy obwodnicy Sztabina
3. Biuro Geodezyjno- Projektowe Jakub Bąkowski Usługodawca Wykonanie ortofotomapy, mapy do celów projektowych, dokumentacji geodezyjnej i formalno prawnej związanej z nabywaniem nieruchomości oraz dokumentacją dla Zamawiającego wg SIWZ SP 30.20.00 pkt. 4.5.3.5, opisu stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod budowę drogi, wykonanie stabilizacji pasa drogowego wraz z dokumentacją
4. HPC Polgeol S.A. Usługodawca Wykonanie opracowań geologicznych wraz z badaniami
5. BHJ Inżynieria Sp. z o.o. Usługodawca Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza i wszystkie dokumenty projektowe zgodnie z zał. Nr 13 do umowy w zakresie obiektu poz. 1 zgodnie z tabelą 1.1 zawartą w PFU
6. OLA INTERNATIONAL SP. Z O.O. Dostawca Dostawa środka adhezyjnego Amdor 10
7. "Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe ""MELIOREX"" Sp. z o.o." Dostawca Dostawa kruszywa łamanego
8. "Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe ""MELIOREX"" Sp. z o.o." Dostawca Zmiana postanowień umownych
9. ANGEO Usługi Geodezyjne Andrzej Beczek Usługodawca Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej
10. Olan Południe Sp. z o.o. Usługodawca Wykonanie usługi skropienia nawierzchni emulsją asfaltową
11. UAB Milsa Dostawca Dostawa grysów granitowych łamanych 2/5, 5/8, 8/11
12. Firma projektowa Wanecki Sp. Z o.o. Usługodawca Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej awanbeku i opracowanie dokumentacji projektowej awanbeku (kompletna dokumentacja wykonawcza/warsztatowa)
13. Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor Usługodawca Nadzór archeologiczny
14. Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp.k Usługodawca Nadzór przyrodniczy, tymczasowe płotki herpetologiczne
15. Anna Sp z o.o. Dostawca Dostawa stali zbrojeniowej fi 6-32
16. "Przedsiębiorstow usługowo-handlowe ""DIKAR"" Dariusz Kruszyński" Usługodawca Usługi saperskie
17. Firma projektowa Wanecki Sp. Z o.o. Usługodawca Optymalizacja wykorzystania przekroju awanbek
18. Anna Sp z o.o. Dostawca Dostawa stali zbrojeniowej
19. MR CONSULTING Sp. z o.o. Infrastrukturalna sp. k. Usługodawca Inwentaryzacja stanu technicznego
20. Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Dostawca Dostawa kruszywa
21. ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawca Dostawa przepustów
22. ARBOR sp. z o.o. sp. k. Usługodawca Wycinka drzew i krzewów
23. ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawca Dostawa przepustów
24. Antrocelas UAB Dostawca Dostawa Atrocel Bond - środek adhezyjny do mieszanek mineralno-asfaltowych
25. UNI GEO Piotr Rant Usługodawca wykonanie badań geologicznych
26. PERI Polska sp. z o.o. Dostawca dzierżawa szalunków
27. TG ALARM SYSTEM sp. z o.o. Usługodawca ochrona terenu budowy
28. DAK-POL Zakład drzewny w Czarnej Białostockiej sp. z o.o. Dostawca dostawa płyty i desek drewnianych (tarcica)
29. PTHU "KUBIK" Florian Sienkiewicz Dostawca dostawa płyty i desek drewnianych (tarcica)
30. KOMA Sp. z o.o., sp. k. Usługodawca odbiór nieczystości stałych