Program Budowy 100 Obwodnic

Postęp Robót

Zaawansowanie czasowe na wykonanie Koncepcji wstępnej

100%

Postęp prac nad Wstępną Koncepcją Obwodnicy Sztabina

100%

Zaawansowanie czasowe prac projektowych - Projekt Budowlany

100%

Postęp prac nad Projektem budowlanym

100%

Zaawansowanie prac projektowych - Projekt Techniczny

87%

Zaawansowanie prac projektowych - Projekt Wykonawczy

98%

Zaawansowanie finansowe prac projektowych

64.01%

Zaawansowanie czasowe robót budowlanych

0%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

0%

Zaawansowanie finansowe robót budowlanych

0%

Ogólne zaawansowanie czasowe

57.53%